Alpský štípaný šindel pro střechy
Alpský štípaný šindel pro zateplování budov
Alpský štípaný šindel okrasný

Dovoz kvalitního výběrového modřínového dřeva

Dělení modřínové kulatiny pro výrobu alpského štípaného šindele

Výroba alpského štípaného šindele

Vyrobené alpské štípané šindele

Nakládka a export alpského štípaného šindele

Výroba poutače se střechou z alpského štípaného šindele

Kvalita a odbornost

Příprava modřínového dřeva ke štípání šindelů
 Příprava modřínového dřeva ke štípání šindelů

Naše dřevařská společnost Alpský šindel s. r. o. se sídlem v Bernarticích nad Odrou, se výrobou alpského štípaného šindele zabývá od roku 1995. Vzhledem k nárokům, kladenými našimi zahraničními odběrateli, je neustálou nutností vyrábět materiál té nejvyšší kvality. To vše je možné jen díky dlouholetým zkušenostem jak ve výběru základní suroviny – kvalitního modřínového dřeva, tak ve zpracování alpského štípaného šindele. Naší dřevařskou společností je kladen velký důraz na pečlivém výběru pracovníků, kdy každý pracovník plně odpovídá za vyrobený materiál v procesu výroby.

Kvalita výroby alpského štípaného šindele, je v naší dřevařské společnosti prověřena víc jak 10tiletým exportem převážné části naší výroby do států Evropské unie, našim zahraničním odběratelům.

 

 

Tvorba: František Kokoř - 
				KODEO Odry, tvorba a správa firemních webových stránek. http://kodeo.cz

Aktualizováno: 8.12.2019