Alpský štípaný šindel pro střechy
Alpský štípaný šindel pro zateplování budov
Alpský štípaný šindel okrasný

Dovoz kvalitního výběrového modřínového dřeva

Dělení modřínové kulatiny pro výrobu alpského štípaného šindele

Výroba alpského štípaného šindele

Vyrobené alpské štípané šindele

Nakládka a export alpského štípaného šindele

Výroba poutače se střechou z alpského štípaného šindele

Skip Navigation LinksNa úvodní stránku -> Historie společnosti

Historie dřevařské společnosti Alpský šindel s. r. o.,
se sídlem v Bernarticích nad Odrou

Výroba stavebního a truhlářského řeziva
 Výroba stavebního a truhlářského řeziva

Naše dřevařská společnost Alpský šindel s. r. o. se sídlem v Bernarticích nad Odrou má dlouholetou tradici. Již v roce 1995 p. Roman Demel založil soukromou firmu na výrobu řeziva a zpracování dřeva.

V začátcích naší výrobní činnosti převažovala výroba řeziva. Začátkem roku 1997 jsme k naší produkci přidali výrobu alpského štípaného šindele. Vzhledem k velkému zájmu našich zahraničních odběratelů o alpský štípaný šindel se naše činnost stále více věnovala zvýšení výrobní kapacity a kvality právě alpských štípaných šindelů.

V současné době vyrábíme ucelený sortiment alpských štípaných šindelů. Výroba alpského štípaného šindele se stala naší hlavní prioritou. Proto byla v roce 2010 založena firma Alpský šindel s.r.o., jejíž další činnost spočívá ve zkvalitnění a zvýšení kapacity výroby.

Tvorba: František Kokoř - 
				KODEO Odry, tvorba a správa firemních webových stránek. http://kodeo.cz
Skip Navigation LinksNa úvodní stránku -> Historie společnosti

Aktualizováno: 8.12.2019